Thông báo số 2


 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN                 Độc lập – Tự do – Hạnh ph

 Số: …………………………                                                

                                                                        Đà Nẵng, ngày 25 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO SỐ 02

(Về việc tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XIX – 2016)

 

                     Kính gửi: Các trường Đại học, Cao đẳng và các Học viện

        Tiếp theo thông báo số 1, ngày 20 tháng 10 năm 2015, Ban Tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XIX năm 2016 thông báo kế hoạch chi tiết tổ chức cuộc thi cụ thể như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC

        − Thời gian: Từ ngày 21/4/2016 (thứ năm) đến ngày 24/4/2016 (Chủ nhật).

        − Địa điểm: Trường Đại học Duy Tân, Số 03 đường Quang Trung, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.

-  Chương trình:

Thời gian

Nội dung

Địa điểm

Ngày 21/04/2016

(Thứ năm)

Sáng

 

Từ 8h00

đến 9h30

Đăng ký thủ tục, nộp lệ phí, đăng ký coi thi, chấm thi

Sân trường

Từ 9h30

đến 10h30

Họp lãnh đạo các đoàn

P. 702

Chiều

Từ 13h30

đến 14h50

Tổ chức lễ khai mạc

HT 713

Từ 15h00

Thi trắc nghiệm

P. 510

Tối

Từ 18h00

Chiêu đãi lãnh đạo các đoàn

Khách sạn dầu khí

Ngày 22/04/2016

(Thứ sáu)

Sáng

 

Từ 7h30

Thi phần giải bài tập

P. 302, 307

Thi phần thực nghiệm

4 PTN tầng 1

Từ 8h00

Giao lưu, trao đổi về nghiên cứu khoa học và giảng dạy vật lý giữa Đại học Duy Tân và các đoàn.

P. 702

Chiều

Từ 13h30

Từ 17h00

Chấm thi phần bài tập và thực nghiệm.

Họp lãnh đạo các đoàn để thống nhất cơ cấu giải thưởng.

P. 307, 308

Tối

Từ 17h30

Chiêu đãi các đoàn

Khuôn viên trường

Từ 19h30

Giao lưu văn nghệ

Ngày 23/04/2016

(Thứ bảy)

Sáng

Từ 8h00

Tham quan

 

Ngày 24/04/2016

(Chủ nhật)

Sáng

 

Từ 8h00

Lễ bế mạc và trao giải

Nhà hát Trưng Vương, Đà Nẵng

Từ 10h00

BTC họp lãnh đạo các đoàn rút kinh nghiệm.

Chiều

Chia tay các đoàn

 

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC THI

        − Nội dung kiến thức: theo Thông báo số 1.

        − Hình thức: gồm 3 phần:

  1. Phần thi giải bài tập gồm 4 câu, mỗi câu 10 điểm (mỗi đoàn cử 02 sinh viên); thời gian tối đa 180 phút.

(Điểm cá nhân là điểm mỗi bài thi, điểm đồng đội là trung bình 2 bài thi).

        2. Phần thi thực nghiệm gồm 1 bài thí nghiệm tối đa đạt 30 điểm (mỗi đoàn cử 01 nhóm 02 sinh viên); thời gian tối đa 180 phút.

        3. Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm (mỗi đoàn cử một nhóm 03 sinh viên và chuẩn bị 1 máy tính cá nhân cho phần thi này).

III. ĐỐI TƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN CỦA ĐỘI TUYỂN DỰ THI

        − Sinh viên hiện đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc (trừ sinh viên đã đoạt giải Quốc gia và Quốc tế về Vật lý).

        − Mỗi trường thành lập một đội tuyển tham gia cuộc thi.

        − Mỗi đội tuyển gồm tối đa 07 sinh viên.

        − Mỗi đoàn ngoài sinh viên còn có cán bộ phụ trách: 1 trưởng đoàn và 1 phó đoàn tham gia Hội đồng chấm thi nội dung giải bài tập và thực nghiệm.

        * Lưu ý: Mỗi đội tuyển phải dự thi đủ 3 phần mớỉ được xếp hạng toàn đoàn.

IV. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ DỰ THI

        − Các trường gửi phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu được gửi kèm thông báo này) cho Ban tổ chức cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XIX - 2016, vào địa chỉ email: olympicvatly@duytan.edu.vn, hoặc theo địa chỉ bưu điện: cô Lê Thị Ánh Minh, phòng QL NCKH sinh viên, trường Đại học Duy Tân, K7/25 Quang Trung, Đà Nẵng.

        − Thời hạn nhận đăng ký: đến hết ngày 31/3/2016.

        * Lưu ý: Để chuẩn bị tốt nhất cho buổi giao lưu, trao đổi về NCKH và giảng dạy vật lý giữa Đại học Duy Tân và các đoàn, BTC kính mời các Thầy/ Cô và các bạn sinh viên của các đoàn tham gia đăng ký và gửi báo cáo về cho PGS. TS Hồ Khắc Hiếu (email: hieuhk@duytan.edu.vn) trước 10/04/2016. BTC sẽ thông báo chương trình của buổi giao lưu và các báo cáo được mời trình bày trước ngày 15 tháng 04 năm 2016 trên webside của kỳ thi.

V. LỆ PHÍ DỰ THI

- Lệ phí tham dự quy định đối với mỗi đội: 10.000.000 VND (Mười triệu đồng)

- Ngoài lệ phí quy định, BTC rất hoan nghênh các trường tài trợ thêm kinh phí cho các hoạt động của Cuộc thi

 VI. NƠI Ở VÀ LIÊN HỆ

-  Các đoàn tự túc việc ăn ở, đi lại đến địa điểm Cuộc thi. BTC sẽ hỗ trợ các thông tin cần thiết khi các đoàn có yêu cầu. Trường ĐH Duy Tân sẽ bố trí cho mỗi đoàn 1 tình nguyện viên phụ trách hỗ trợ và hướng dẫn. Thông tin về các tình nguyện viên cho từng đoàn sẽ được cập nhật trên webside trước ngày 15 tháng 04 năm 2016.

  -  Mọi thắc mắc xin liên hệ vào giờ hành chính:

* TS. Đặng Văn Cường, Trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, ĐH Duy Tân.

               Office: P.707, K7/25 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

               Phone: 05113.827.111 − ext 707; Mobile: 0918.230.407

* ThS. Nguyễn Phước Thể, Bộ môn Vật Lý, khoa Khoa học Tự nhiên, ĐH Duy Tân.

               Office: P.707, K7/25 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

               Mobile: 0905.708.706

* Hoặc có thể tìm hiểu các thông tin về các cuộc thi Olympic Vật lý sinh viên trên website: olympicvatly2016.duytan.edu.vn.

Nơi nhận:                                                        ĐỒNG TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

- Bộ Giáo dục & Đào tạo (để báo cáo)

- Hội Vật lý Việt Nam (để phối hợp thực hiện)

- Ban Giám hiệu ĐH Duy Tân

- Như kính gửi                                                                              

- Lưu: VP, P. KHCN