Về Cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ XIX -2016

Được sự thống nhất của Hội Vật lý Việt Nam và Lãnh đạo các trường Đại học – Cao đẳng, cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc lần thứ 19 (SPhO XIX) sẽ được tổ chức tại Trường Đại học Duy Tân – Thành phố Đà Nẵng, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 4 năm 2016. Cuộc thi Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc là hoạt động thường niên của Hội Vật lý Việt Nam nhằm khuyến khích các tài năng trẻ phát huy tính sáng tạo của mình, thúc đẩy phong trào học tập môn Vật lý ở các Trường Đại học và Cao đẳng trong cả nước.

1. Nội dung và hình thức thi:

− Nội dung kiến thức: theo chương trình Vật lý Đại cương cho các trường Đại học, Cao đẳng và các Học viện (xem hướng dẫn chi tiết của Hội Vật lý Việt Nam được gửi kèm theo thông báo này).

− Hình thức: gồm 3 phần:

          1. Phần thi Giải bài tập gồm 4 câu, mỗi câu 10 điểm (mỗi đội cử 02 sinh viên);

          2. Phần thi Thực nghiệm gồm 1 bài thí nghiệm 30 điểm ( mỗi đội cử 01 nhóm 02 sinh viên);

          3. Phần thi Trắc nghiệm gồm 20 câu hỏi, mỗi câu 1 điểm (mỗi đội cử một nhóm 03 sinh viên).

2. Đối tượng và hình thức thi 

− Sinh viên hiện đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng và Học viện trên toàn quốc (trừ sinh viên đã đoạt giải Quốc gia và Quốc tế về Vật lý).

− Mỗi đơn vị thành lập một đội tuyển tham gia cuộc thi.

− Mỗi đội tuyển được cử tối đa 07 sinh viên.

− Mỗi đội tuyển cử 02 cán bộ, gồm một Trưởng đoàn và một Giảng viên tham gia Hội đồng chấm thi nội dung Giải bài tập và Thực nghiệm.

            * Lưu ý: Mỗi đội tuyển phải dự thi đủ 3 phần mớỉ được xếp hạng.

3. Nội dung chương trình ôn thi olympic vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XIX − 2016

                                                          PHẦN I: CƠ − NHIỆT

Chương 1: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

    a. Các định luật Newton. Các định lý động lượng. Định luật bảo toàn động lượng.

    b. Hệ qui chiếu quán tính, phi quán tính.

    c. Hệ quy chiếu quay.

Chương 2: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

    a. Chuyển động của vật rắn.

    b. Mômen lực. Mômen quán tính.

    c. Động năng vật rắn.

    d. Mômen động lượng, định luật bảo toàn mômen động lượng.

Chương 3: NĂNG LƯỢNG

    a. Thế năng, động năng.

    b. Định lý động năng. Bảo toàn cơ năng.

    c. Bàì toán va chạm.

Chương 4: TRƯỜNG HẤP DẪN

    a. Lực hấp dẫn và thế hấp dẫn.

    b. Quỹ đạo vệ tInh và xung lượng.

Chương 5: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG CƠ HỌC

    a. Dao động cơ học.

    b. Sóng cơ học.

Chương 6: THUYẾT TƯƠNG ĐỐI HẸP

    a. Các tiên đề Einstein.

    b. Phsp biến đổi Lorentz.

    c. Động lực học tượng đối tính. Động lượng và năng lượng.

    d. Phép cộng vận tốc.

    e. Hiệu ứng Doppler đối với ánh sáng.

Chương 7: KHÍ LÝ TƯỞNG

    a. Phương trình trạng thái khí lý tưởng.

    b. Phương trình cơ bản thuyết động học phân tử.

    c. Phân bố Maxwell. Các loại vận tốc: trung bình, căn quân phương, vận tốc có xác suất cực đại.

    d. Phân bố MaxweIl-Bolztmann.

    e. Nội năng khí lý tưởng.

    f. Nguyên lý I nhiệt động lực học.

    g. Nguyên lý II nhiệt động lực học.

    h. Entropy.Biến thiên entropy của các quá trình đối với khí lý tưởng và quá trình chuyển pha đơn giản.

    i. Chu trình Carnot. Hiệu suất các chu trình.

Chương 8: KHÍ THỰC

    a. Phương trình Van der Waals.

    b. Nội năng khí thực. Hiệu ứng Joule-Thompson.

    c. Cân bằng pha. Phương trình Clapeyron-Clausius.

                                                       PHẦN II: ĐIỆN TỪ HỌC

 Chương 9: TRƯỜNG TĨNH ĐIỆN

    a. Định luật Coulomb.

    b. Điện trường, cường độ điện truờng, điện thế. Phương pháp xác định cường độ điện trường.

    c. Điện thông. Đỉện cảm. Định lý O-G đối với điện trường.

Chương 10: VẬT DẪN

    a. Trạng thái căn bằng tĩnh điện.

    b. Hiện tượng điện hưởng.

    c. Điện dung vật dẫn, điện dung tụ điện.

    d. Năng lượng điện trường.

Chương 11: TỪ TRƯỜNG

    a. Tương tác từ của dòng điện.

    b. Từ trường, cảm ứng từ, từ thông.

    c. Định lý suất từ động.

    d. Lực từ và chuyển động hạt tích điện trong từ trường. Mômen lực từ. Công của từ lực.

    e. Dòng điện nguyên tử, lưỡng cực từ và sự từ hóa.

    f. Chất thuận từ, nghịch từ, sắt từ.

Chương 12: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

    a. Cảm ứng điện từ.

    b. Các định luật cảm ứng điện từ. Hiện tượng tự cảm.

    c. Năng lượng từ trường.

Chương 13: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ

    a. Dao động điện từ riêng.

    b. Dao động điện từ tắt dần.

    c. Dao động điện từ cưỡng bức và hiện tượng cộng hưởng.

    d. Các phương trình Maxwell. Phương trình sóng đối với E , B. Sóng điện từ.

    e. Sự phát xạ các sóng điện từ. Phổ điện từ.

Chương 14: QUANG HỌC SÓNG

    a. Giao thoa ánh sáng.

    b. Nhiễu xạ Fresnel, nhiễu xạ một khe và phân bố cường độ trong nhiễu xa một khe. Nhiễu xạ tia X trên tinh thể.

    c. Nhiễu xạ nhiều khe. Cách tử nhiễu xạ.

    d. Phân cực ánh sáng: Hiện tượng, định luật Malus và độ phân cực. Các phương pháp tạo ánh sáng phân cực.

Chương 15: CHẤT RẮN TINH THỂ VÀ LASER

    a. Cấu trúc tinh thể của vật rắn.

    b. Laser và ứng dụng.

                                                PHẦN III: VẬT LÝ LƯỢNG TỬ

 Chương 16: CƠ HỌC LƯỢNG TỬ

    a. Thuyết lượng tử ánh sáng. Hiệu ứng quang điện. Hiệu ứng Compton. Nhiễu xạ

    b. Bức xạ vật đen. Định luật Stefan-Boltzmann. Công thức Planck.

    c. Sóng de Broglie.

    d. Mẫu Bohr của nguyên tử Hydro.

    e. Phương trình Schrodinger.

    f. Chuyển động một chiều. Hiệu ứng đường hầm.

    g. Hiệu ứng bất định Heisenberg

Chương 17: VẬT LÝ NGUYÊN TỬ VÀ HẠT NHÂN

    a. Các trạng thái lượng tử của nguyên tử Hydro.

    b. Sự lượng tử hóa của mômen động lượng và mômen từ. Hiệu ứng Zeemann thường

    c. Năng lượng liên kết hạt nhân. Hiện tượng phóng xạ.

    d. Phản ứng hạt nhân.

 

4. Liên hệ

 Mọi thắc mắc xin liên hệ vào giờ hảnh chính:

          * TS. Đặng Văn Cường, trưởng khoa Khoa học Tự nhiên, ĐH Duy Tân.

                   Office: P.707, K7/25 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

                   Phone: 05113.827.111 − ext 707; Mobile: 0918.230.407

          * ThS. Nguyễn Phước Thể, bộ môn Vật Lý, khoa Khoa học Tự nhiên, ĐH Duy Tân.

                   Office: P.707, K7/25 Quang Trung, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

                   Mobile: 0905.708.706