BẢNG THỐNG KÊ TÊN - ĐỊA CHỈ & GIÁ THUÊ PHÒNG CỦA CÁC KHÁCH SẠN LÂN CẬN TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN TRÊN ĐỊA PHẬN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

 
           
STT TÊN KHÁCH SẠN ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN THOẠI GIÁ THUÊ PHÒNG
(Phòng đôi)
GHI CHÚ
1 Khách sạn Dầu khí Đà Nẵng Số 07 Quang Trung,
Hải Châu, Đà Nẵng
0511. 3834.834              750,000  
2 Khách sạn Sông Thu Số 30 - 34
Trần Phú, Đà Nẵng
0511. 3827.666              550,000  
3 Khách sạn T26 Số 01 Quang Trung,
Hải Châu, Đà Nẵng
8051188              500,000 Phòng 3: 600.000
4 Khách sạn Thái Bình Dương  Đà Nẵng 92 Phan Châu Trinh,
Thành phố Đà Nẵng
0511.3868.777
hoặc 3868.999  
             380,000  
5 Khách sạn Cổng Vàng 69 Lê Hồng Phong,
Thành phố Đà Nẵng
0511. 3562.957              380,000 Có thể ở được 4 người
6 Khách sạn Hàng Không Đà Nẵng 62 Thái Phiên, Đà Nẵng 0511. 3897.000              280,000 Phòng 3: 350.000
Phòng 4: 400.000
7 Khách sạn Bưu Điện 66 Bạch Đằng, Đà Nẵng 0511. 3810.999              350,000  
8 Khách sạn EIFFEL 117 Lê Độ, Đà Nẵng 0511. 3647.529
hoặc 3647.530
             280,000  
9 Khách sạn Công đoàn Thanh Bình Số 02 Ông Ích Khiêm,
 Đà Nẵng
0511. 3829.139              320,000  
10 Khách sạn Duy Hoàng 112 Nguyễn Chí Thanh,
Đà Nẵng
0511. 3823.254              300,000